تشخیص هوشمند بیماری تفسیر آزمایش پزشکی سلامت تریتا For PC / Windows 7/8/10 / Mac – Free Download

تشخیص هوشمند بیماری تفسیر آزمایش پزشکی سلامت تریتا For PC / Windows 7/8/10 / Mac – Free Download

You can now play تشخیص هوشمند بیماری تفسیر آزمایش پزشکی سلامت تریتا for PC on a desktop/laptop running Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 and MacOS/OS X. This can easily be done with the help of BlueStacks or Andy OS Android emulator.

تریتا، از روی علائمی که وارد می کنید، بیماری را تشخیص می دهد.

تریتا، آزمایش ها را مانند یک پزشک تفسیر می کند.

تریتا، سلامت شما را ارزیابی کرده و احتمال ابتلا به یک بیماری خاص را به دست می آورد.

تریتا، نزدیک ترین داروخانه، آزمایشگاه یا بیمارستان را بر روی نقشه نشان داده و شماره تماس را در اختیارتان قرار می دهد.

تریتا، مراکز بهداشتی درمانی سراسر کشور (۱۲۰۰۰ داروخانه، ۵ هزار آزمایشگاه، ۱۰۰۰ بیمارستان) را جستجو کرده و مورد مدنظر شما را پیدا می کند.

تریتا، داروهای موجود در بازار کشور را جستجو کرده و کامل ترین اطلاعات دارویی را در اختیارتان قرار می دهد.

هر آنچه بخواهید را تریتا در پایگاه داده کامل، جامع و معتبر خود در زمینه مطالب سلامت، خودمراقبتی، طب سنتی و گیاهان دارویی جستجو کرده و در اختیارتان قرار می دهد.

تریتا، اولین هوش مصنوعی پزشکی ساخته شده توسط پزشکان و متخصصان ایرانی
تریتا، اولین اپلیکیشن ایرانی مبتنی بر استانداردهای بین المللی پرونده الکترونیکی سلامت و مدل های داده ای و کدینگ استاندارد بین المللی از جمله:
OpenEHR Archetypes, SNOMEDCT, ICD10, LOINC, UCUM, RVU

هر آنچه در اپلیکیشن تریتا می خوانید توسط پزشکان تایید شده است./b>
.
هدف ما آموزش سلامت همگانی و خود مراقبتی جهت کاهش بار مراجعات به پزشک و افزایش سطح آگاهی در زمینه پزشکی و سلامت است.

How to download and run تشخیص هوشمند بیماری تفسیر آزمایش پزشکی سلامت تریتا on your PC and Mac

تشخیص هوشمند بیماری تفسیر آزمایش پزشکی سلامت تریتا For PC can be easily installed and used on a desktop computer or laptop running Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 and a Macbook, iMac running Mac OS X. This will be done using an Android emulator. To install تشخیص هوشمند بیماری تفسیر آزمایش پزشکی سلامت تریتا For PC, we will use BlueStacks app player. The method listed below is set to help you get تشخیص هوشمند بیماری تفسیر آزمایش پزشکی سلامت تریتا For PC. Go ahead and get it done now.

تشخیص هوشمند بیماری تفسیر آزمایش پزشکی سلامت تریتا For PCDownload and use تشخیص هوشمند بیماری تفسیر آزمایش پزشکی سلامت تریتا on your PC & Mac using an Android Emulator.
More Details

Download Links For تشخیص هوشمند بیماری تفسیر آزمایش پزشکی سلامت تریتا:

Download: Bluestacks Android Emulator
Download: تشخیص هوشمند بیماری تفسیر آزمایش پزشکی سلامت تریتا (Play Store)

More From Us: BestCamera For PC / Windows 7/8/10 / Mac – Free Download

Step to Step Guide / تشخیص هوشمند بیماری تفسیر آزمایش پزشکی سلامت تریتا For PC:

  1. As you have Downloaded and Installed Bluestacks Emulator, from Links which are provided above.
  2. Now, After the installation, configure it and add your Google account.
  3. Once everything is done, just open the Market in Play Store and Search for the ‘تشخیص هوشمند بیماری تفسیر آزمایش پزشکی سلامت تریتا’.
  4. Tap the first result and tap install.
  5. Once the installation is over, Tap the App icon in Menu to start playing.
  6. That’s all Enjoy!
تشخیص هوشمند بیماری تفسیر آزمایش پزشکی سلامت تریتا by NeuroDB,Google play Logo
See App in Play Store

Also Read: Super Block: Exploration Force For PC / Windows 7/8/10 / Mac – Free Download
That would be all from our side. In case you have got any queries or you have any issue following the guide, do let me know by leaving your thoughts in the comments section below.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *