Namoz o'qishni o'rganish For PC / Windows 7/8/10 / Mac – Free Download

Namoz o'qishni o'rganish For PC / Windows 7/8/10 / Mac – Free Download

You can now play Namoz o'qishni o'rganish for PC on a desktop/laptop running Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 and MacOS/OS X. This can easily be done with the help of BlueStacks or Andy OS Android emulator.

ISLOM VA IMON SHARTLARI
Islom tinchlikka, poklikka, insoniylikka, mehr-muruvvatga, vatanparvarlikka, ilm olishga chaqiruvchi dindir. U insonni ikki dunyo saodatiga yetkazadi.
Quyidagilar Islom dinining ruknlaridir:
1. Imon.
2. Har kuni besh mahal namoz o‘qish.
3. Ramazon oyida o‘ttiz kun ro‘za tutish.
4. Zakot berish. Zakot Islomda moliyaviy ibodatdir. Ya’ni boyligi nisobga (muayyan miqdorga) yetgan musulmonning yilda bir marta haqdorlarga zakot berishi farz.
5. Haj qilish. Bu amal moddiy jihatdan qurbi yetadigan musulmonlargagina farzdir.
Quyidagilarga ishongan kishi imonlidir:
1) Allohga;
2) Allohning farishtalariga;
3) Allohning kitoblariga;
4) Allohning payg‘ambarlariga;
5) Oxirat kuniga;Men ham namoz o‘qiyman
6) Taqdirga, ya’ni yaxshilik ham, yomonlik ham Allohdan ekaniga;
7) O‘limdan keyin qayta tirilmoqqa.

MEN HAM NAMOZ O‘QIYMAN
Mas’ul muharrirlar: Abdulaziz MANSUR, Anvar TURSUN
Tahrir hay’ati: Nurulloh MUHAMMAD RAUFXON Muhammad SHARIF JUMAN Nuriimon ABULHASAN
Nashrga tayyorlovchi: Abdulloh MUROD XOLMUROD o‘g‘li
Tartiblovchi: Qudratulloh JUMA o‘g‘li
Musahhiha: Rayhona XOLBYEK qizi
Oyatlar tarjimoni va izohlar muallifi Abdulaziz MANSUR
Toshkent «Yangi asr avlodi» 2003

How to download and run Namoz o'qishni o'rganish on your PC and Mac

Namoz o'qishni o'rganish For PC can be easily installed and used on a desktop computer or laptop running Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 and a Macbook, iMac running Mac OS X. This will be done using an Android emulator. To install Namoz o'qishni o'rganish For PC, we will use BlueStacks app player. The method listed below is set to help you get Namoz o'qishni o'rganish For PC. Go ahead and get it done now.

Namoz o'qishni o'rganish For PCDownload and use Namoz o'qishni o'rganish on your PC & Mac using an Android Emulator.
More Details

Download Links For Namoz o'qishni o'rganish:

Download: Bluestacks Android Emulator
Download: Namoz o'qishni o'rganish (Play Store)

More From Us: El Pollo Loco – Loco Rewards For PC / Windows 7/8/10 / Mac – Free Download

Step to Step Guide / Namoz o'qishni o'rganish For PC:

  1. As you have Downloaded and Installed Bluestacks Emulator, from Links which are provided above.
  2. Now, After the installation, configure it and add your Google account.
  3. Once everything is done, just open the Market in Play Store and Search for the ‘Namoz o'qishni o'rganish’.
  4. Tap the first result and tap install.
  5. Once the installation is over, Tap the App icon in Menu to start playing.
  6. That’s all Enjoy!
Namoz o'qishni o'rganish by Sabr,Google play Logo
See App in Play Store

Also Read: Sweet Selfie Pro – AR Selfie camera,Motion sticker For PC / Windows 7/8/10 / Mac – Free Download
That would be all from our side. In case you have got any queries or you have any issue following the guide, do let me know by leaving your thoughts in the comments section below.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *