SpeechLab 2.0 For PC / Windows 7/8/10 / Mac – Free Download

SpeechLab 2.0 For PC / Windows 7/8/10 / Mac – Free Download

You can now play SpeechLab 2.0 for PC on a desktop/laptop running Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 and MacOS/OS X. This can easily be done with the help of BlueStacks or Andy OS Android emulator.

SpeechLab 2.0 е висококачествен синтезатор на българска реч разработен от Българската асоциация за компютърна лингвистика. Чрез SpeechLab 2.0 Android мобилните телефони и таблетите под Андроид могат да се възползват от изговарянето на текстове на български език с гласа Гергана. Скоростта на четене и начина на изговаряне могат да бъдат контролирани от системните настройки.

Чрез SpeechLab приложенията за навигация могат да изговарят правилно и на български както командите за навигация, така и имената на улиците, селата и градовете. SMS съобщенията могат да бъдат автоматично прочетени на глас в момента на получаването им. Електронни книги, текстове, документи или PDF файлове на български могат също да бъдат изчитани на глас вместо да бъдат четени от екрана.

Чрез подходящ екранен четец (напр. TalkBack) SpeechLab осъществява изговарянето на надписите на екрана, които докосваме. Тази функционалност е успешно тествана от хора с увредено зрение. Изговарянето на предварително зададени фрази може да бъде в помощ на хората с говорни нарушения.

От сайтовете с приложения за Андроид са достъпни редица приложения, които изчитат на глас WWW страници, RSS новини, e-mail съобщения и т.н. Всички те могат да използват SpeechLab, за да изговарят български текстове.

ВАЖНО:

1. Ако имате стара версия на SpeechLab 2.0 е препоръчително да я деинсталирате и да изтриете данните за гласа Гергана от SD картата преди да инсталирате настоящата версия.

2. След инсталиране на приложението е необходимо да инсталирате и данните за гласа Гергана. Това става при първото отваряне на настройките на SpeechLab 2.0 като следвате указанията в появилия се прозорец.

3. За да използвате SpeechLab 2.0 като синтезатор по подразбиране е необходимо след инсталацията да влезете в секцията Синтезиран говор или Настройки на текст към реч в настройките на устройството. Там трябва да изберете “SpeechLab 2.0” от опциите.

4. След изпълнението на горните стъпки за да ви се изчете даден текст, файл, съобщение или друго е необходимо да имате инсталирано някое приложение с гласов интерфейс, което да осъществява съответната фугнциналност. Такива приложения са например Google Translate, Google Navigation, Google TalkBack, @Voice Aloud, както и много други налични в Google Play.

How to download and run SpeechLab 2.0 on your PC and Mac

SpeechLab 2.0 For PC can be easily installed and used on a desktop computer or laptop running Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 and a Macbook, iMac running Mac OS X. This will be done using an Android emulator. To install SpeechLab 2.0 For PC, we will use BlueStacks app player. The method listed below is set to help you get SpeechLab 2.0 For PC. Go ahead and get it done now.

SpeechLab 2.0 For PCDownload and use SpeechLab 2.0 on your PC & Mac using an Android Emulator.
More Details

Download Links For SpeechLab 2.0:

Download: Bluestacks Android Emulator
Download: SpeechLab 2.0 (Play Store)

More From Us: Invitation Design For PC / Windows 7/8/10 / Mac – Free Download

Step to Step Guide / SpeechLab 2.0 For PC:

  1. As you have Downloaded and Installed Bluestacks Emulator, from Links which are provided above.
  2. Now, After the installation, configure it and add your Google account.
  3. Once everything is done, just open the Market in Play Store and Search for the ‘SpeechLab 2.0’.
  4. Tap the first result and tap install.
  5. Once the installation is over, Tap the App icon in Menu to start playing.
  6. That’s all Enjoy!
SpeechLab 2.0 by Стоян Михов,Google play Logo
See App in Play Store

Also Read: Anatomy Quiz Pro For PC / Windows 7/8/10 / Mac – Free Download
That would be all from our side. In case you have got any queries or you have any issue following the guide, do let me know by leaving your thoughts in the comments section below.

About Polio Fernandes 46271 Articles
My name is Polio Fernandes editor of Appscrawl a blog where we publish and provide free information for the best Apps for PC. You can follow me on social media.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*